Inwoners Gasselte maken weinig kons bij Raad van State

De locatie waar het hotel en de vakontiewoningen moeten komen.

De locatie waar het hotel en de vakontiewoningen moeten komen. (Foto: Henry Koops)

GASSELTERVELD – De elf inwoners van Gasselte die de weg hebben bewandeld naar de Raad van State om bezwaar te maken tegen de uitbreiding van het bestemmingsplan met betrekking tot de bouw van een hotel en vakontiepark in het Gasselterveld, lijken weinig kons van slagen te hebben. De voorzieningsrechter had hen medegedeeld dat ze geen partij zijn, omdat ze te ver van de locatie wonen. 

MI Vastgoed Ontwikkeling B.V. had plannen om langs de N34 een hotel te bouwen met 70 kamers met 600 bedden en 70 vakontiewoningen. Het oorspronkelijke bestemmingsplan sprak over een hotel met 300 bedden en 54 vakontiewoningen. Joost Mellies van MI Vastgoed wilde uitbreiding van de plannen, omdat het vakontieresort anders niet rendabel zou zijn. De gemeenteraad stemde hiermee in tot ongenoegen van de elf Gasselters. 

Het plan staat in geen verhouding tot de schaal van het dorp”, zegt bezwaarmaker Elien Nijland. ,,En de natuur delft het onderspit. Op de bouwlocatie leven bijzondere dieren, zoals de baardvleermuis. Alleen een natuur- of milieuclub met een algemeen belang kon opkomen voor de dieren. Als inwoners zijn we dus geen partij”, concludeerde een teleurgestelde Nijland. ,,De enige mogelijkheid die er nog is, is dat we in Geopark De Hondsrug wonen, waar het park ook onderdeel van uit maakt.” Nijland is ook van mening is dat de gemeente Aa en Hunze er beter op had toe moeten zien bij de sloop van de kelders op het terrein dat de vleermuizen hun winterverblijf kwijt zouden raken. ,,Daarnaast zijn we van mening dat door de toename van het autoverkeer de stikstofnormen onder druk komen te stonden. Er komt te veel druk op de natuur. En de gemeente had volgens ons niet de juiste procedures toegepast. Er zijn geen bewonersavonden geweest, maar alleen opiniërende raadsvergaderingen.” Dat laatste is volgens de voorzieningsrechter geen zaak voor de Raad van State, maar voor de rechtbank Noord-Nederland.

De Raad van State doet over drie weken uitspraak. De inwoners wachten dit af en zullen zich beraden over vervolgstappen. Ze hebben wel een uitnodiging gekregen van Joost Melllies om rond de tafel te gaan. ,,Ik heb enkele informatieavonden gehouden waar Dorpsbelangen bij betrokken was. Er waren toen geen onduidelijkheden, maar blijkbaar zijn er toch nog inwoners met vragen. Ik wil daarom graag met hen in gesprek. Maar eerst zullen we de uitspraak afwachten en dan gaan we bekijken wat er verder nog moet gebeuren”, aldus Mellies die alleen op vertraging rekent, want volgens hem gaan de plannen door. 

Via De Schakel