Inwoners Hellum: geen windpark, wel steun voor energietransitie

HELLUM – Een overgrote meerderheid van de inwoners van Hellum is tegen de komst van een windpark ten zuiden van het dorp. Dat blijkt uit een enquête die is gehouden op initiatief van de vereniging Dorpsbelangen Hellum.

Begin dit jaar werd bekend dat er plannen zijn ontwikkeld voor de realisatie van twintig windturbines in het gebied tussen Hellum en Noordbroek. Grondeigenaren in dit gebied zijn hiervoor benaderd door projectontwikkelaars, zonder medeweten van inwoners en de gemeentelijke overheid. Het bleek zout in de nog verse wonden van de aardbevingsproblematiek.

De vereniging Dorpsbelangen Hellum had daarop besloten om de meningen van de inwoners te peilen en te onderzoeken of er sprake is van steun om protest aan te tekenen tegen de mogelijke realisatie van een windpark. Met financiële ondersteuning vanuit het Leefbaarheidsfonds van de provincie Groningen had Dorpsbelangen Hellum een onafhankelijk onderzoeksbureau opdracht gegeven om een enquête te houden over de acceptatie van dat initiatief. Daaruit blijkt dat een overgrote meerderheid (85 procent) de aanleg van een windpark afwijst. Slechts 3 procent vindt het een goed idee. De uitslag van de enquête is te vinden op www.dorpsbelangenhellum.nl.

Uit de enquête blijkt tevens dat veel Helmsters zich bewust zijn van de noodzaak van de energietransitie. In het Schildmeerdorpenoverleg (sinds 2019 een samenwerkingsverband tussen de dorpsverenigingen van de zes ‘Schilddorpen’ Siddeburen, Hellum, Schildwolde, Overschild, Tjuchem en Steendam en inmiddels aangevuld met Noordbroek) is vervolgens besloten om een werkgroep Energietransitie op te richten. ,,Het uitgangspunt daarbij is dat we de noodzaak van de energietransitie onderschrijven en willen meedenken over oplossingen die wél kunnen rekenen op draagvlak”, zegt Henk Jan van der Sluis, secretaris van Dorpsbelangen Hellum. ,,Daarin wil de werkgroep graag een betrouwbare en constructieve partner zijn voor gemeente, provincie en Rijk in deze opgave.”

Via De Regiokrant