Jonge Middelstummer spreekt delegatie Verenigde Naties toe

MIDDELSTUM – De twaalfjarige Jonah Sirks uit Middelstum had vrijdag een delegatie van de Verenigde Naties toegesproken. Hij vertelde over de aardbevingsproblematiek in Groningen.

Tijdens de informele bijeenkomst stonden kinderrechten en milieu centraal. Groningen en de gaswinning raken direct aan deze twee onderwerpen. Hoe we nú omgaan met de langdurige gevolgen van de gaswinning bepaalt de start van Groninger kinderen als het gaat om hun leefbaarheid en perspectief. Via de Groninger Bodem Beweging is er contact gelegd met de organisatie Expert meeting childrens rights & environment in the Netherlands en de Middelstummer werd uitgenodigd om zijn verhaal over de aardbevingen in Groningen te vertellen.

In de 7 minuten die de Noord-Groninger volgens het draaiboek kreeg, kon hij de stem van de Groningse kinderen aan de delegatie, vrij vertaald vertegenwoordigers van de wereld, laten horen. Een stem die gehoord móet worden. De ‘bevingsstress’ die er speelt binnen gezinnen raakt de kinderen nu en bepaalt hoe ze opgroeien. Het doel van het deelnemen aan deze bijeenkomst is dat het bericht van Jonah Sirks landt binnen de Verenigde Naties en dat zij een oproep doen aan de Nederlandse Staat om gehoor te geven aan het bewaken van kinderrechten. Met als resultaat dat de staat concrete stappen neemt om processen vanaf nu ook echt te gaan versnellen en capaciteit en middelen vrij gaat maken om de problematiek in Groningen aan te pakken.

Via De Ommelander