Jongerencollege Het Hogeland krijgt steeds meer vorm.

NOORD-GRONINGEN – De gemeente Het Hogeland en Het Hogeland College ondertekenen volgende week woensdag een overeenkomst die moet leiden tot de oprichting van een jongerencollege.

Het college bestaat uit leerlingen van de locatie Warffum van Het Hogeland College. Het gaat om een proef die loopt tot de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart.

De proef had als opzet dat leerlingen serieuze en gelijkwaardige gesprekspartners van het college van burgmeester en wethouders zijn. Hun input vindt de gemeente van belang om goed naar te luisteren. Het idee om het jongerencollege in te stellen, is afkomstig van wethouder Kristel Rutgers. Zij vindt het belangrijk om jongeren die geïnteresseerd zijn in politiek en openbaar bestuur daar zo actief mogelijk bij te betrekken. ,,Jongeren hebben de toekomst en hun ideeën zijn voor ons waardevol”, zegt Rutgers.

Het Hogeland College omarmt het idee. De school ziet met deze proef een mogelijkheid om leerlingen die dat willen konsen te bieden om buiten de muren van de school ervaring op te doen en te leren in en van een echte politieke omgeving. De school zorgt voor selectie, begeleiding en inhoudelijke invulling. Tot aan het zomerreces worden geïnteresseerde leerlingen geworven en werd voor hen een introductieprogramma georganiseerd. Na de zomer gaat het jongerencollege echt van start. Als de proef slaagt kunnen later ook andere jongeren van andere scholen deelnemen.

Via De Ommelander

Reizen Laos