Jubileumlezing Auke van der Woud in Streekhistorisch Centrum

STADSKANAAL – De bekende cultuurhistoricus Auke van der Woud komt op zondag 10 oktober naar Stadskonaal. Het Streekhistorisch Centrum had hem uitgenodigd om een lezing te geven in het kader van haar 50-jarig bestonden. 

Van der Woud zal komen vertellen over zijn meest recente boek ‘Het landschap, de mensen’. Hij behandelt hierin de periode tussen 1850 en 1940. Een periode waarin door toegenomen mobiliteit en communicatie de fysieke en culturele afstand tussen stad en platteland verkleint. Rationalisme, materialisme en nuttigheidsdenken bepalen de manier waarop het landschap werd ingericht en hoe de mensen daarmee omgaan. Onder het motto ‘Waarde creëren’ worden tot dan toe onnuttige heidevelden ontgonnen, onrendabele landbouwpercelen strakgetrokken en slingerende beken recht gemaakt. Van der Woud toont aan hoe deze manier van denken Nederland had opgestuwd in grote welvaart, zeker ten opzichte van de 19e eeuw, maar dat we daar nu een hoge prijs voor betalen.

Van der Woud (1947) studeerde kunstgeschiedenis en archeologie en was ruim twintig jaar in Amsterdam en Groningen hoogleraar architectuur- en stedenbouwgeschiedenis. Hij voelt zich als schrijver cultuurhistoricus. Hij publiceerde vele titels op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwkunst en werd daar regelmatig voor gelauwerd.

De lezing vindt plaats in de Bibliotheek Stadskonaal en begint om 14.30 uur. De entree bedraagt €6,-, donateurs betalen €4,- op vertoon van hun pas. Reserveren werd zeer aanbevolen en kon via www.streekhistorischcentrum.nl met de reserveerknop op de homepage.

Via De Nieuwsbode