‘Kabinet moet positie grenspositie versterken’

NOORD-GRONINGEN – Groningen en de andere grensprovincies roepen het kabinet om hun positie te versterken.

Volgens de grensprovincies kunnen zij bijdragen aan een beter en welvarender Nederland. Men vraagt het kabinet hier meer geld en mankracht voor vrij te maken. Daarnaast pleit men voor ‘een coördinerend bewindspersoon met voldoende bevoegdheden’.

,,Energietransitie, gezondheidszorg, innovatie, spoorverbindingen, arbeidsmarkt, veiligheid, Nederland doet zichzelf tekort als we voor dit soort ontwikkelingen alleen binnen de eigen grenzen kijken”, zegt Commissaris van de Koning René Paas.  Staatssecretaris Knops was bij zijn aantreden de eerste bewindspersoon voor grensoverschrijdende samenwerking en had ervoor gezorgd dat ‘Den Haag’ al verder kijkt dan naar de Randstad alleen. ,,Nu is het tijd om door te pakken”, aldus Paas.

In de brief schrijven de provincies ‘Grensregio’s zijn aantrekkelijke groeigebieden, met ruimte om te wonen en te werken langs en over de grens. Ze liggen economisch goed gepositioneerd tussen de Randstad enerzijds en Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen, Wallonië en Vlaanderen anderzijds. Door konsen in deze gebieden te benutten en grensoverschrijdende samenwerking met onze buurlanden te versterken, investeren we in de toekomst van Nederland’. De provincies vragen het kabinet substantiële financiële steun, een actieve houding van de vakdepartementen en een coördinerend bewindspersoon met voldoende bevoegdheden. Volgens Paas moeten de konsen in de grensprovincies verzilverd worden. ,,Een sterke grensregio is goed voor heel Nederland.’’

Via De Ommelander

Reizen Laos