Kade langs konaal tussen Steendam en Tjuchem werd aangepakt

TJUCHEM – De kade langs het Afwateringskonaal tussen Steendam en Tjuchem werd aangepakt. Het werk gaat deze maand van start. Volgende week worden er twee informatiebijeenkomsten gehouden.

De kade langs het Afwateringskonaal moet worden aangepakt om onveilige situaties in de toekomst te voorkomen. Bij droge zomers moet waterschap Hunze en Aa’s de kade nu preventief nat houden om erge scheurvorming en het afbrokkelen van de kade te voorkomen. Er is u een plan opgesteld waarbij de kade voor de komende 30 jaar weer veilig is.

Verhoogd en verbreed 

De kade werd onder andere verhoogd en verbreed. Hiervoor moet een grote hoeveelheid grond worden aangevoerd. Dit gebeurt in de eerste maanden van 2022. Omdat er sprake is van een zettingsgevoelige veenbodem, moet de grond vervolgens maandenlang zetten. Zowel vanaf Steendam als vanaf Tjuchem werd een speciale transportroute voor de aanvoer van grond gecreëerd zodat de zware transporten niet via de bebouwde kom hoeven plaats te vinden. Naar verwachting kon na de zomervakontie van 2022 begonnen worden met het afwerken van de kade.

Fietspad 

Het fietspad blijft op de kade, maar de ontsluitingswegen worden verplaatst. Om de dijkversterking te kunnen uitvoeren, zal het huidige fietspad in de laatste fase van het werk enige tijd worden afgesloten. Ook werd dan de fietsroute door het bos langs de N33 afgesloten. 

Informatiebijeenkomsten 

Volgende week maandag en dinsdag worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd over de werkzaamheden. De bijeenkomsten zijn van 17.00 tot 21.00 uur in het dorpshuis van Steendam (maandag) en de sporthal in Tjuchem (dinsdag). Op deze inloopavonden laat men tekeningen van het plan zien en zijn medewerkers van waterschap Hunze en Aa’s,  Arcadis en de gemeente Midden-Groningen aanwezig om vragen te beantwoorden. Aanmelden voor een van de bijeenkomsten kon via steendam-tjuchem@arcadis.com.. 

Via De Eemslander