Kindcentrum in Kolham is klaar voor nieuwe schooljaar

KOLHAM – De werkzaamheden aan de nieuwbouw van kindcentrum Kolham liggen op schema. Dat betekent dat Hesco Bouw de sleutels van de nieuwe school officieel had overgedragen aan het schoolbestuur van stichting Ultiem en dat het centrum  op tijd klaar is voor het nieuwe schooljaar. 

De school is gerealiseerd binnen het zogenaamde scholenprogramma Midden-Groningen en opgeleverd overeenkomstig de planning, het budget en de afgesproken specificaties. De werkzaamheden rondom het gebouw zijn bijna afgerond. Dit betreft het schoolplein en enkele aanpassingen aan de Hoofdweg en de Eikenlaan.

In april werd inwoners van Kolham gevraagd om mee te denken over een naam voor het nieuwe kindcentrum. Het aantal inzendingen was beperkt, omdat veel mensen eigenlijk geen nieuwe naam willen voor het gebouw. De gebruikers hebben daarom in gezamenlijkheid besloten om verder te gaan met de naam Kindcentrum Kolham.

Aan de Hoofdweg werd de aanduiding van de schoolzone verplaatst, zodat deze past bij het nieuwe Kindcentrum. Door gebruik te maken van een andere kleur stenen werd de kruising met de Eikenlaan beter geaccentueerd. Bij de entree van de school aan de Eikenlaan werd een verhoging aangelegd. Ook dit had attentiewaarde. Daarnaast worden aan de Eikenlaan parkeerplaatsen met daartussen struiken aangelegd. Voor het dorpshuis komt een breng- en haalzone waar eenrichtingsverkeer geldt. Aanwonenden worden apart geïnformeerd over de momenten dat zij met overlast vanwege deze werkzaamheden te maken kunnen krijgen.

Nu de oplevering een feit is, kon de verhuizing volgen. Dit vindt half augustus plaats.

Via De Regiokrant