Kleur van het Wad II: expositie in kerk Thesinge

Werk van WKK-kunstenaar Wim de Boer.

Werk van WKK-kunstenaar Wim de Boer.

THESINGE – De Waddenkunstkring exposeert tot en met 8 augustus in de kloosterkerk van Thesinge onder de titel De Kleur van het Wad II.  Op 15 juli opent ‘gebiedswethouder Ten Boer’ Inge Jonkman de tentoonstelling.

Op 25 mei1997 werd de Waddenkunstkring (WKK) opgericht.  Het was de tijd dat het wad bedreigd werd door het opheffen van het moratorium op gasboringen in de Waddenzee. De WKK had inmiddels 24 jaar gestreden voor bescherming van ons grootste werelderfgoed. 

Het op termijn stopzetten van de gaswinning in Groningen is volgens de WKK echter niet het einde van de bedreigingen in de Waddenzee. ‘De zeespiegelstijging gaat gewoon door. Onze kinderen, kleinkinderen en latere generaties zullen het waarschijnlijk zonder Waddenzee moeten doen’.

Schoonheid en bedreigingen

De WKK is opgericht om het wad te beschermen met de middelen, die kunstenaars in handen hebben: namelijk de kunst. De WKK laat de schoonheid van het wad zien en soms ook de bedreigingen. 

Ook in deze tentoonstelling komt dat weer onomwonden naar voren. Zelfs het aangespoelde afval kon gebruikt worden om kleurrijke beelden te vormen.

Met deze tentoonstelling probeert de WKK de aandacht op de bescherming van het ‘Werelderfgoed Waddenzeegebied’ gevestigd te houden. Na de opening op donderdag 15 juli kon men er tot en met 8 augustus terecht in het weekend van 10.00 tot 17.00 uur. Op afspraak de expositie bezoeken is ook mogelijk. 

De deelnemende kunstenaars zijn Wim de Boer, Geert de Weerd, Minne Onnes, Alexandra Oterdoom, Trijni Holman, Henk ter Horst, Erik Jan Wedholm en Jaap Knip.

Via De Eemslander

Reizen Laos