Koopvaardijdienst in Zeemanshuis


EEMSHAVEN – In het Zeemanshuis aan de Borkumweg in de Eemshaven werd zondag 14 november om 16.00 uur weer de jaarlijkse koopvaardijdienst gehouden.

Voorganger is pastor Sven Standhardt. Medewerking werd verleend door het fluitensemble Unda Maris onder leiding van Hermien Aartsen. De begeleiding van de samenzang zal worden gedaan door Annejet Dijkman.

De collecte in deze dienst zal ten goede komen aan de kerstpakketten voor zeevarenden, die ook dit jaar weer zullen worden uitgereikt rond de kerstdagen. Dit werd door de zeevarenden bijzonder gewaardeerd.

Er is ruim voldoende parkeergelegenheid beschikbaar. De zaal is om 15.30 uur open.

Na de dienst zijn belangstellenden uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie, thee of glaasje fris elkaar te ontmoeten en nog wat van gedachten te wisselen.

In tegenstelling tot voorgaande jaren is de organisatie vanwege de coronaregels genoodzaakt bezoekers te vragen zich aan te melden,dat kon per email aan i.v.d.beek@ziggo.nl
sms of telefonisch 06-17 13 51 65.

Maximaal mag men vijftig personen toelaten en ook moet worden voldaan aan de coronavoorschriften van dat moment.

Via De Ommelander