‘Laatste kons voor halen Europese waterdoelen’

NOORD-GRONINGEN – Natuurorganisaties maken zich ernstig zorgen over de kwaliteit en de kwantiteit van het Nederlandse oppervlakte- en grondwater. Men is bang dat de internationale afspraak dat het Nederlandse water schoon en gezond moet zijn in 2027 niet gehaald gaat worden.

De Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LandschappenNL, het Wereld Natuur Fonds en Vogelbescherming hebben daarom minister Cora van Nieuwenhuizen opgeroepen om snel maatregelen te nemen. Dat doen zij in een brief aan de Tweede Kamer.

De kwaliteit van het Nederlandse water neemt op diverse plekken niet toe of zelfs af. Terwijl water de basis is voor het hele land: voor de natuur, voor drinkwater, voor de landbouw en ook voor de industrie. Nederland bungelt onderaan de Europese lijsten als het gaat om waterkwaliteit door vervuiling van onder andere mest, lozingen en andere verontreinigingen. De doelen zijn nog niet in zicht blijkt ook uit analyse Nationale Analyse Waterkwaliteit (PBL, 2020) en de onlangs week gepubliceerde Staat van Ons Water. 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) verplichtte Nederland om in 2015 de waterkwaliteit in een goede toestand te laten verkeren, maar dit werd tweemaal uitgesteld. Nu is 2027 het ultimatum. Het is de laatste kons voor Nederland om aan de Europese KRW-doelen te voldoen. Niet handelen kon leiden tot een impasse vergelijkbaar met de uitspraak van de Raad van State over stikstof in 2019. ,,Dat kunnen we nu nog voorkomen’’, stellen de natuurorganisaties.

Via De Ommelander

Reizen Laos