Laatste reguliere gasjaar: winning Groningen naar 3,9 miljard kuub

SLOCHTEREN – Het laatste reguliere gasjaar in Groningen gaat van start. Minister Blok van Economische Zaken en Klimaat had bepaald dat de NAM 3,9 miljard kuub mag winnen uit het Groningenveld. Dat is in lijn met het advies van gasnetbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) uit februari. 

Deze hoeveelheid ligt ver onder het niveau van 11,2 miljard kuub dat was voorzien in het basispad uit 2018, en is ongeveer een halvering ten opzichte van het winningsniveau voor het huidige gasjaar. Na het gasjaar 2021-2022 is het veld alleen nog in gebruik als reservemiddel. Een situatie die wat het kabinet betreft zo kort mogelijk duurt.

Dit besluit markeert het einde van de gaswinning uit Groningen. Het veld blijft daarna nog zo kort mogelijk dienst doen als reservemiddel, in het geval van een extreem koude winter of grote leveringsproblemen. Een beperkt aantal winningslocaties staat daardoor nog stand-by. Het is nodig om daar een minimale hoeveelheid gas te winnen, circa 1,5 miljard kuub, zodat de productie weer aan de gang kon in het uitzonderlijke geval dat dat nodig is.

De gaswinning in Groningen begon in 1963. Jarenlang had Nederland geprofiteerd van de enorme gasbel van ‘Slochteren’; één van de grootste natuurlijke gasvoorraden ter wereld. Maar het werd steeds duidelijker dat de gaswinning direct leidde tot de aardbevingen in Groningen, met alle gevolgen voor de veiligheid. Daarom had toenmalig minister Wiebes in 2018 het historische besluit genomen om de gaswinning volledig te stoppen.

Via De Regiokrant