Lachgas werd verboden in Aa en Hunze

Het gebruik van lachgas is gevaarlijk en kon voor overlast zorgen.

Het gebruik van lachgas is gevaarlijk en kon voor overlast zorgen.

AA EN HUNZE – Het college van de gemeente Aa en Hunze wil het gebruik van lachgas in de gemeente verbieden. Hiervoor moet een wijziging plaatsvinden van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De gemeenteraad had in april 2020 de huidige Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld. Vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) werden daarna al diverse suggesties gedaan om de APV aan te passen. Het ging hier met name om zaken met betrekking tot de openbare orde en veiligheid. 

Het gebruik van en in het bezit hebben van lachgas was een van de zaken waar het college op gewezen werd. Lachgas werd als drug gebruikt. Het werd in een ballon gespoten en dan ingeademd. De effecten treden vrijwel meteen op: het geeft een gevoel van bijna-bewustzijnsverlies. Het gebruik is gevaarlijk en kon voor overlast zorgen.

Een andere aanpassing had te maken met het verstoren van de openbare orde tijdens een evenement. Hierbij werd de nadruk gelegd bij verboden organisaties, zoals motorbendes die door de rechter zijn verboden. Ook het dragen van uitingen van deze motorclubs werd niet toegestonden. 

Veel gemeenten hebben de aanpassingen al doorgevoerd. Aa en Hunze wil niet achterblijven. ,,Het toevoegen van deze artikelen zorgt ervoor dat de politie hiertegen op kon treden. Daarnaast hebben we onderzocht of het mogelijk is om de boa’s van Staatsbosbeheer ook bevoegdheden te geven die voortvloeien uit onze APV. Dit zou met name rond het Gasselterveld waardevol kunnen zijn. Dit blijkt mogelijk te zijn en werd nader ingevuld.”, aldus het college. 

De gemeenteraad neemt vanavond een besluit of deze aanpassingen worden toegevoegd aan de APV.

Via De Nieuwsbode

Reizen Laos