Landschapsbeheer Drenthe zoekt deelnemers voor project Drentse Natuurerven

DRENTHE – In de provincie Drenthe liggen veel konsen voor het vergroten van de biodiversiteit, bijvoorbeeld door erven op een natuurlijke wijze in te richten. 

Dit gebeurt met aandacht voor voedsel en nestgelegenheid voor diersoorten zoals bijen, steenuilen of huiszwaluwen en met beplanting die van oorsprong in Drenthe voorkomt. Voor het project Drentse Natuurerven zoekt Landschapsbeheer Drenthe mensen die aan de slag willen met de (her-)inrichting van hun erf. 

Om op de juiste manier de herinrichting van het erf aan te pakken, is specifieke kennis nodig over de ecologie, diersoorten en het onderhoud van waardevolle terreinen. In het project Drentse Natuurerven krijgen deelnemers praktische adviezen over de inrichting en het onderhoud van ecologisch waardevolle en streekeigen erven. Door de juiste aanpassingen kon er veel winst worden behaald voor de biodiversiteit en het cultuurlandschap in de streek.

Voorwaarden deelname
Het project Drentse Natuurerven is bedoeld voor inwoners in het buitengebied met ongeveer 0,5 tot 5 hectare grond, waarvan zij niet economisch afhankelijk zijn. Er geldt een eigen bijdrage van €100,- voor deelname, voor het erfbezoek en de uitwerking van het plan. Deelnemers voeren de aanbevolen maatregelen, zoals het planten van bomen en struiken, en het beheer zelf uit. Bij deelname kon gebruik worden gemaakt van een subsidie voor plantgoed, nestkasten en bloemenmengsels.

Praktische zaken
Wie deelneemt aan het project, krijgt een medewerker van LBD op bezoek om de wensen en behoeften te bespreken. ,,We verwerken de adviezen in een beheer-en inrichtingsplan waarmee men, na akkoord, aan de slag kon’’, zegt projectleider Kathelijn De Maeijer. Indien er werd geadviseerd om beplanting te vervangen of te planten, bloemenmengsels te zaaien of nestkasten op te hangen, zorgt Landschapsbeheer Drenthe voor de benodigde materialen.

Aanmelden kon tot 1 juli via de website van Landschapsbeheer Drenthe. Er zijn 15 plekken beschikbaar. ,,Op dit moment bezoeken we de deelnemers die zich al eerder inschreven voor het project. De erven van de nieuwe deelnemers worden bezocht na de zomervakontie tot en met december. Wie eerder had deelgenomen aan het project kon niet nogmaals meedoen.

Via De Nieuwsbode

Reizen Laos