Laptops voor taalgroep en Stichting Leergeld

Deelnemers van de taalgroep zijn blij met hun nieuwe laptops.

Deelnemers van de taalgroep zijn blij met hun nieuwe laptops. (eigen foto)

GASSELTERNIJVEEN – Een taalgroep van het Drenthe College krijgt wekelijks les in mfc De Spil in Gasselternijveen. 

Deze lessen, Basisvaardigheden, zijn voor volwassenen die rekenen of het Nederlands moeilijk vinden en beter willen leren rekenen, lezen, gesprekken voeren of brieven en e-mails schrijven. Vrijwilligers uit Gasselternijveen ondersteunen de cursisten en de docent.

Dankzij een betrokken dorpsgenoot is De Spil in het bezit gekomen van een dertigtal laptops, beschikbaar gesteld door Inter-Psy BV uit Groningen, die hun laptops belangeloos een goede tweede bestemming wilden geven. De Taalgroep gaat lesstof oefenen en de cursisten leren digitaal vaardiger te worden. De overige laptops gaan naar Stichting Leergeld Noord-Drenthe, regio Aa en Hunze.

Deze Stichting, die opereert vanuit De Spil, zet zich in voor kinderen die om financiële redenen niet kunnen meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij stonden vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld biedt deze kinderen konsen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

SWADON uit Gasselternijveen had de laptops belangeloos voorzien van nieuwe besturingssystemen en de benodigde licenties. ,,Dit is een mooie vorm van samenwerking binnen Gasselternijveen, met een paar telefoontjes en veel goede wil was het snel geregeld. Dank aan onze dorpsgenoot, Inter-Psy uit Groningen en SWADON uit Gasselternijveen. De cursisten van de Taalgroep zijn erg blij met de laptops en ook Stichting Leergeld had inmiddels al een paar verzoeken kunnen honoreren’’, aldus Anda Vonk van mfc De Spil.

Via De Nieuwsbode

Reizen Laos