LTO Noord wil bredere verkenning routes stroomkabel Waddenzee


NOORD-GRONINGEN – Boerenkoepel LTO wil een bredere verkenning van de routes voor de aanleg van een zware hoogspanningskabel naar de Eemshaven.

Met maar liefst 34.582 ondertekenaars is dinsdag een petitie tegen de aanleg van de kabel aangeboden in Den Haag. Een opvallende coalitie van burgers, eilanders, boswachters en boeren overhandigden deze handtekeningen symbolisch aan de Vaste Commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) van de Tweede Kamer. LTO Noord was ook aanwezig.

De aanbieders roepen kamerfracties en de minister op om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de aanlanding van Windpark via de Waddenzee. Henk Smith, regiobestuurder LTO Noord: ,,We willen onderzoek waarin ook de belangen van boeren serieus worden meegewogen. Er zijn alternatieve tracés voorgedragen met veel minder schade voor zowel landbouw als natuur en met draagvlak in de regio. LTO Noord maakt zich hard voor de route via Eemshaven-Oost waarbij landbouwgrond werd vermeden.’’

Duurzame energie is belangrijk, maar de aanleg moet wel verantwoord gebeuren, stelt Smith. ,,We willen zekerheid dat er bij de aanleg van het tracé geen verzilting optreedt en de kons op grondgebonden plantenziekten bij de graafwerkzaamheden minimaal is. Door het verstoren van de bodem werd de toekomst van het pootgoedbedrijf onzeker. We willen een oplossing die rekening houdt met de belangen van landbouw. Noord-Nederland is de kraamkamer van de aardappelproductie wereldwijd. Een sector die wereldwijd zorgt voor gezond voedsel voor miljoenen mensen.’’

Via De Ommelander

Reizen Laos