M-G zet in op vermindering gasverbruik in veel woningen

HOOGEZAND – De gemeente Midden-Groningen kiest in haar ‘Transitievisie Warmte’ voor een aanpak in de breedte: de gemeente zet vooral in op de vermindering van het gasverbruik in veel woningen, en minder op het volledig aardgasvrij maken van huizen.

Volgens landelijke afspraken moet het gasverbruik in woningen in 2030 met 20 procent zijn afgenomen, als eerste stap om in 2050 volledig aardgasvrij te zijn. Vermindering van het energiegebruik helpt, aldus het gemeentebestuur, om energiearmoede te bestrijden. Wethouder Peter Verschuren: ,,Energiearmoede is een groot probleem, ook in onze gemeente, en helemaal nú met de stijgende gasprijzen. Daarom kiezen we nu voor een brede aanpak om te kijken hoe we bij iedereen het gasverbruik en dus ook de energierekening omlaag kunnen brengen. Daarbij werken we nauw samen met woningcorporaties en het Energieloket.”

Het ‘Transitievisie Warmte’-document geeft aan welke alternatieven er in Midden-Groningen zijn voor verwarming met aardgas. Bij de totstandkoming is samengewerkt met onder andere waterschap Hunze en Aa’s, netbeheerder Enexis, woningcorporaties en bewonersorganisaties. Organisaties in verschillende dorpen in Midden-Groningen hebben aangegeven graag voorop te willen lopen in het afscheid nemen van aardgas, zoals Kiel-Windeweer, Lageland, Steendam en Tjuchem. Wethouder Verschuren: ,,Met die organisaties gaan we natuurlijk aan de slag: kijken hoe we dit samen kunnen realiseren.”

De Transitievisie Warmte werd binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad van Midden-Groningen.

Via De Regiokrant