Masterplan voor herinrichting Kloosterenclave Ter Apel gepresenteerd

TER APEL – De kwetsbare omgeving van het Klooster Ter Apel moet versterkt worden om de aantrekkelijkheid van het klooster en haar omgeving te vergroten.

In dat kader is medio 2019 de Landschapsvisie omgeving Klooster Ter Apel verschenen. Deze visie is het resultaat van overleg en samenwerking tussen Staatsbosbeheer, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stowa, Waterschap Hunze en Aa’s, de provincie Groningen, gemeente Westerwolde, Stichting Museum Klooster Ter Apel en bewoners van de enclave.

Om vervolgens de Landschapsvisie uit te voeren is eind 2019 Stichting Herinrichting Kloosterenclave opgericht. ,,De afgelopen twee jaar hebben wij, samen organisaties en omwonenden, hard gewerkt aan de uitwerking in een concreet plan voor de herinrichting van het kerngebied van de Kloosterenclave’’, zegt stichtingsvoorzitter Ben Olde Agterhuis. Dit plan is nu klaar voor de uitvoering. ,,Om de enclave te revitaliseren willen we ook het wandelbos in oude glorie herstellen, het element water terugbrengen in de enclave, tijdsmarkeringen in de enclave plaatsen in de vorm landschapskunst en educatie als waarde toevoegen.’’

Dit geheel is nu gebundeld in een Masterplan Herinrichting Kloosterenclave waarin de strategie, visie en missie geformuleerd worden en de projecten toegelicht worden. Met het tot stand komen van het Masterplan werd een belangrijke stap gezet: het vormt de basis voor de werving van middelen om de Landschapsvisie uit te voeren. Vrijdagmiddag is het Masterplan in het Klooster Ter Apel gepresenteerd en daarna aangeboden aan gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen en burgemeester Jaap Velema van Westerwolde. Directeur Margriet van Klinken van Museum Klooster vertelde daarnaast over de laatste ontwikkelingen binnen het museum en projectleider Gert Leene gaf een update over de ontwikkelingen in het zingevingstoerisme.

Via De Nieuwsbode