‘Meer info nodig over diervriendelijk alternatief voor pluimveehouderij’

De pluimveehouderij in Kiel-Windeweer, die vier nieuwe stallen wil bouwen.

De pluimveehouderij in Kiel-Windeweer, die vier nieuwe stallen wil bouwen.

KIEL-WINDEWEER – Het milieueffectrapport voor de herbouw van pluimveehouderij De Groot in Kiel-Windeweer beschrijft niet waarom een vergunning werd aangevraagd voor een diervriendelijk alternatief naast de voorkeursoptie voor de herbouw. Hierdoor bevat het rapport niet alle informatie over de uitstoot van fijnstof, geur en ammoniak van het diervriendelijke alternatief. Dat zegt de Commissie voor de Milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De provincie Groningen had de commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

Maatschap De Groot wil een deel van de pluimveehouderij in Kiel-Windeweer herbouwen, nadat in 2019 twee stallen door brand zijn verwoest. Het bedrijf wil vier nieuwe stallen bouwen. Voordat de provincie Groningen besluit over de omgevingsvergunning, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Het milieueffectrapport beschrijft vijf mogelijkheden voor de herbouw, waarvan er één de voorkeur had en waarvoor een vergunning is aangevraagd. Maatschap De Groot had onlangs besloten om ook een vergunning aan te vragen voor een diervriendelijker alternatief, dat is gebaseerd op het keurmerk Beter Leven 1. Het milieueffectrapport geeft voor deze optie nog onvoldoende informatie over de uitstoot van fijnstof, geur en ammoniak.

Om omwonenden en bestuurders goed te kunnen informeren is een samenvatting bij het milieueffectrapport belangrijk. In de huidige samenvatting ontbreekt nu een overzicht van de effecten van de verschillende alternatieven en een toelichting waarom voor het voorkeursalternatief is gekozen. Ook het besluit van De Groot om voor zowel het voorkeursalternatief als het diervriendelijke alternatief een vergunning aan te vragen moet nog een plek krijgen in de samenvatting, aldus de commissie.

De commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te passen en daarna pas een besluit te nemen. De provincie neemt dit advies over en laat de commissie het aangepaste milieueffectrapport opnieuw beoordelen voordat zij een besluit neemt.

Via De Regiokrant

Reizen Laos