Meer sloop en nieuwbouw in Middelstum

MIDDELSTUM | Woongroep Marenland gaat starten met de ontwikkeling van de sloop en nieuwbouw aan de Korenlaan en Vlaslaan in Middelstum. 

Het gaat in totaal om 36 woningen: 22 aan de Vlaslaan en 14 aan de Korenlaan. 

Plegt Vos is geselecteerd als ontwikkelende partij. Van dat team maakt onder anderen KAW architecten deel uit. KWA gaat een stedenbouwkundige opzet maken en het ontwerp van de woningen verzorgen.

Het had een lange aanloop gehad om op dit punt te komen. Woongroep Marenland is blij nu van start te kunnen. Bewoners worden uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst werd men geïnformeerd over welke stappen de komende tijd genomen worden.

Via De Ommelander