Meerderheid raad A&H voor komst resort in Gasselterveld

De locatie in het Gasselterveld waar Resort De Hondsrug mogelijk komt.

De locatie in het Gasselterveld waar Resort De Hondsrug mogelijk komt. (Foto: Henry Koops)

GASSELTERVELD – Een meerderheid (15 van de 21 zetels) binnen de raad kijkt positief naar de bouwplannen van Resort De Hondsrug in het Gasselterveld. De fracties van Combinatie Gemeentebelangen, VVD en CDA spraken zich positief uit voor de realisatie van het resort met 70 vakontiewoningen en een hotelvoorziening met 600 bedden. PvdA, GroenLinks en D66 zien de uitbreiding met 16 vakontiewoningen en een fors aantal bedden van het huidige bestemmingsplan niet zitten.

Schijnvertoning
MI Vastgoedontwikkeling wil op de locatie waar vroeger Motel Gasselterveld stond de plannen ontwikkelen. Het project stuit op forse tegenstand van inwoners van Gasselte en natuurliefhebbers. Er werden 38 zienswijzen ingediend die onder meer als motivatie hadden dat het te druk werd in het gebied, het resort te groot werd, de procedure in een stroomversnelling is gezet, dat er voorbij gegaan werd aan de klimaatdiscussie en er onvoldoende gecommuniceerd is met de omgeving. Ook werd de petitie Laat Gasselte niet het Zandvoort van Drenthe worden, die ruim 1000 keer werd ondertekend. De gemeente verklaard de zienswijzen ongegrond, dit tot groot ongenoegen van inspreekster Elien Nijland die niet snapt dat de gemeente de bezwaren en de petitie zomaar naast zich neerlegt. Ze sprak van een schijnvertoning en vindt dat de bewoners buitenspel zijn komen te stonden en waarschuwde de raad: ,,Voorkom een gang naar de Raad van State.”

Ander geluid
Jos Krapels liet een ander geluid horen. Hij snapt de weerstand tegen de plannen niet. De uitbater van de Manege aan het Lutkenend in Gasselte ziet veel voordelen; een verbetering van een verpauperde locatie, goed voor de economie en de werkgelegenheid en een prachtige poort en uithangbord voor Gasselte. Hij vindt ook dat door de burgerparticipatie mensen voorzichter zijn met het geven van hun mening. ,,Je hoort alleen geluiden van de tegenstanders.”

Positief
Cora Kuiper (CGB) realiseert zich dat de meningen uiteenliepen en dat er meer dan gemiddeld aantal zienswijzen is ingediend. ,,We hebben begrip voor de gevoelens, maar deze zijn ontstonden door de toestroom van bezoekers en de verkeerschaos met betrekking tot de zwemplassen. Dit is ontstonden door de ontwikkeling van het recreatiegebied. Vergeet niet dat voor die tijd daar nog vrachtwagens reden voor zandwinning. De aantrekkingskracht van het recreatiegebied loopt voor op de realisatie van de nodige voorzieningen, maar daar werd aan gewerkt. Dat staat los van de plannen voor het resort.” Willem Bartelds (VVD) kon zich vinden in deze visie.

Stoom en kokend water
D66, GroenLinks en PvdA hebben moeite met de te volgen procedure. Het plan moet volgens de fracties met stoom en kokend water worden gerealiseerd. ,,Kan het plan niet kleinschaliger. Ga met de ondernemer en bezwaarmaker in gesprek om tot en compromis te komen”, aldus Bert Hadderingh (PvdA). Lukas Koops (GL) wil ook kijken naar de kwaliteit en de druk op de natuur: ,,Offer de kip met de gouden eieren, rust, niet op voor Rupsje Nooitgenoeg, economisch belang.” Ook D66 vindt dat niet alles moet wijken voor een economisch doel. ,,Laat geld niet de enige drijfveer zijn.”

Trekpleister
CDA ziet het nieuwe resort wel als trekpleister voor Aa en Hunze. De fractie maakt zich wel zorgen om de verkeersdruk in het gebied.

Perspectief zien
Wethouder Henk Heijerman is positief over de plannen, maar ziet niets in het overdoen van de procedure om nog in gesprek te gaan met de bezwaarmakers. Hij snapt de emotie, maar nuanceerde tegelijkertijd de kracht van de petitie. ,,Het geeft een vertekend beeld. Van de 1000 ondertekenaars komen nog geen honderd uit Gasselte. De petitie is ook ondertekend door mensen uit Limburg, Zeeland en Den Helder. Ook gaf hij aan dat het om een beperkte uitbreiding van 16 huisjes gaat op 600 vierkonte meter meer grond van de in totaal 12 hectare. Dit moet je wel in perspectief zien.”

Besluit
De raad neemt 30 juni een besluit of het een definitieve verklaring van geen bedenkingen gaat afgeven.

Via De Schakel

Reizen Laos