Meerderheid raad stemt in met komst Resort & Hotel De Hondsrug

Het terrein waar het resort zal worden gebouwd.

Het terrein waar het resort zal worden gebouwd. (Foto: Henry Koops)

GASSELTERVELD – Een ruime meerderheid (CGB, VVD en CDA) van de gemeenteraad van Aa en Hunze had ingestemd met de plannen voor een hotel en 70 vakontiewoningen in het Gasselterveld. PvdA en GroenLinks stemden tegen. D66 was niet bij de besluitvorming aanwezig.

De vijftien voorstemmers zijn positief over de komst van Resort & Hotel De Hondsrug langs de N34 op de locatie van voormalig Motel Gasselterveld. Zij stemden in met een uitbreiding van het bestemmingplan van 54 naar 70 vakontiewoningen. Deze worden al aangeboden in de prijsklassen van 343.000 tot 804.000 euro.

Bezwaren
PvdA en GroenLinks zijn van mening dat het college te veel had gekeken naar de belangen van de ondernemer en hadden graag een gedegen onderzoek gezien of het park zonder de uitbreiding ook rendabel kon zijn. Ook veel inwoners zien de uitbreiding niet zitten. Er werden 38 zienswijzen ingediend, die door de gemeente ongegrond werden verklaard en ook een petitie die meer dan duizend keer werd ondertekend werd terzijde gelegd. In de week van de besluitvorming kwamen er nog brieven van verontruste mensen binnen. De tegenstemmende fracties vonden dat er door het college onvoldoende rekening is gehouden met de gevoelens van de tegenstanders en dat er beter gecommuniceerd moest worden met de betrokkenen. Wethouder Henk Heijerman liet dit over aan de projectontwikkelaar.

‘Zo moet het niet’
,,Een schoolvoorbeeld hoe het niet moet”, zegt Bert Hadderingh (PvdA) die zeer ontstemd is hoe er met de inwoners werd omgegaan. ,,Dit plan moet er gewoon komen. Wij denken voor onze inwoners.”

Slecht voorbeeld
,,Het gaat om de kwaliteit van de bezwaren en niet waar ze vandaan komen. Neem dit serieus en zoek contact met de bezwaarmakers. Laat weten dat ze ertoe doen. Dit is een slecht voorbeeld voor de politiek”, aldus Lukas Koops (GL) die de schuld van mogelijke juridische procedures bij het college neerlegt.

‘Meningen verdeeld’
Koops reageert onder meer op de mening van de wethouder die de stelling van de petitie erg mager vond. ,,Iedereen kon de button aanklikken, zonder op de inhoud van de problematiek in te gaan.” Heijerman meldde dat de gemeente al enige jaren op zoek was naar een ontwikkelaar om uitvoering te geven aan het bestondende bestemmingsplan. ,,We lopen niet achter de ondernemer aan. We zij blij dat er een ontwikkelaar is die met enige uitbreiding deze plek wil opvullen. Hij is al enige jaren bezig en had wel degelijk onderzoek gedaan. Ook naar de omstandigheden van het terrein. Hier is uitgebreid over gesproken met de provincie Drenthe, het Waterschap, het Waterbedrijf en Recreatieschap Drenthe. En er komen ook signalen uit Gasselte van inwoners en ondernemers die wel instemmen met de plannen.”

Goed plan
Combinatie Gemeentebelangen en VVD vonden ook dat de laatste brieven van verontruste inwoners weinig nieuwe inzichten gaven. Willem Bartelds (VVD) vindt het een prachtig plan. Cora Kuiper is ook content met het plan en geeft aan dat er geen ad-hocbeleid is gevoerd. ,,De aanpassingen vallen niet op in het geheel. We hebben begrip voor alle gevoelens, maar we hebben een ander standpunt.” Sonja Hilgenga (CDA) ziet ook veel konsen, maar wil daarnaast ook graag kijken hoe de gemeente in de toekomst naar het toerisme gaat kijken.” Dit zal terugkomen tijdens de behandeling van de Economische koersnota.

Via De Schakel

Reizen Laos