Midden-Groningen voor het eerst uit de rode cijfers

HOOGEZAND – Voor het eerst in haar beslaan is de gemeente Midden-Groningen uit de rode cijfers. De vorige week gepresenteerde Jaarrekening 2020 laat een overschot zien van 116.867 euro. Na jaren met enorme tekorten is wethouder van financiën Erik Drenth een tevreden mens. ,,Ik ben hier heel blij mee.”

Het is dus voor het eerst sinds het ontstonden van deze gemeente, drie jaar geleden, dat bij de afsluiting van het jaar geld over blijft. De gemeente had dit jaar ook een goedkeurende verklaring van de accountant gekregen.

In de Najaarsnota 2020 werd een tekort van 640.000 euro voorspeld, en bij het vaststellen van de begroting was het verwachte tekort zelfs 913.000 euro. Wethouder Erik Drenth: ,,Ik ben blij met dit goede resultaat in deze uitdagende tijd. Door corona hebben we een bijzonder jaar achter de rug, waarin de pandemie grote gevolgen had voor onze gemeente. In 2020 hebben we geld overgehouden, maar de zorg over de toekomst blijft. We hebben een lange tijd te weinig geld van het Rijk gekregen voor onze taken in het sociaal domein. Daardoor zijn onze spaarpotten kleiner geworden.”

Drenth waarschuwt voor teveel positiviteit. ,,De herijking van het gemeentefonds hangt als een donkere wolk boven onze gemeente. Midden-Groningen dreigt voor miljoenen gekort te worden. Onze boodschap naar Den Haag blijft dat korten écht niet kon’’, aldus Drenth. Ondertussen gaat het college van B en W van Midden-Groningen door met de goede weg die is ingeslagen. In totaal is in deze bestuursperiode jaarlijks voor 13 miljoen euro bezuinigd. Drenth: ,,Dat was een lastige en pijnlijke opgave, maar dat had er wel toe geleid dat we nu zwarte cijfers kunnen schrijven.”

Via De Regiokrant

Reizen Laos