Monumenteigenaren kunnen weer subsidie aanvragen

Het grootste deel daarvan is bestemd voor gebouwde monumenten in de aardbevingsgemeenten. De regeling GRRG 2021 is op een aantal punten gewijzigd. Voor de restauratie van luidklokken, beiaarden en carillons kunnen eigenaren de landelijke subsidieregeling Klinkend Erfgoed en de GRRG combineren. Ook zijn enkele wegingsfactoren aangepast. 

De regeling is bedoeld voor eigenaren van rijksmonumentale gebouwen (zoals borgen, molens en boerderijen) en groene rijksmonumenten (zoals tuinen, parken en begraafplaatsen). In aardbevingsgemeenten kunnen eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie ook subsidie aanvragen. 

Van de 3,5 miljoen euro die beschikbaar is, is ruim 2,3 miljoen bestemd voor gebouwde monumenten in de aardbevingsgemeenten en 750.000 euro voor monumenten in de rest van de provincie. Voor ‘groene’ monumenten is 400.000 euro gereserveerd. 

Via De Ommelander