Mooie cheque voor Voedselbank Zuidoost-Groningen

VLAGTWEDDE – De Voedselbank Zuidoost-Groningen had maandagmiddag een cheque ter waarde van €10.000,- in ontvangst mogen nemen uit handen van het voormalige bestuur van Stichting Uni Solo in Sellingen. 

Deze stichting had onlangs haar activiteiten gestaakt en wil de resterende gelden aan een goed doel schenken. De keus is daarbij gevallen op de voedselbank. De culturele Stichting Uni Solo werd ooit opgericht door de landelijk bekende regisseur/acteur Detlev Pols, die zich in de jaren ‘90 van de vorige eeuw in Westerwolde vestigde. Zijn stichting hield zich in de beginjaren bezig met het ontwikkelen en promoten van tal van podiumactiviteiten in de regio.

Klank en licht
Een van de meest in het oog springende activiteiten betrof het zogenaamde Klank- en lichtspel bij het Klooster te Ter Apel, dat eind jaren ‘90 met behulp van vele vrijwilligers enkele jaren achtereen werd uitgevoerd. De wens om een jaarlijks terugkerend spel bij het klooster van de grond te tillen, waarvoor subsidies en sponsoren al waren aangezocht, kon om technische redenen en de dood van Detlev Pols in 2000 helaas niet worden gerealiseerd. Het bestuur van de stichting richtte zich nadien op andere theatrale activiteiten. Zo werd het evenement Middeleeuws Ter Apel ondersteund en initieerde de stichting zelf theaterprojecten als ‘Kooíbos’ en ‘Het Verjaardagsfeest’ in samenwerking met jeugdtheatergroep Nizno in de omgeving van Ter Borg. Ook was Uni Solo betrokken bij de totstandkoming van het lokaal theaterevenement ‘Pentament’ in en bij Bourtange.

De laatste jaren beheerde Stichting Uni Solo een fonds ter ondersteuning van culturele activiteiten in de regio Westerwolde. Gegeven het feit dat er niet of nauwelijks een beroep werd gedaan op ondersteuning besloot het bestuur onlangs haar activiteiten te staken en de nog resterende gelden te doneren aan de Voedselbank Zuidoost-Groningen.

Via De Nieuwsbode