NAM wil stoppen met versterking in Groningen

NOORD-GRONINGEN – De NAM vindt dat de versterking van huizen in het Groninger aardbevingsgebied niet langer nodig is. Volgens directeur Johan Atema is het gebied door het terugschroeven van de gaswinning nu ‘net zo veilig als Friesland of Zeeland’. Dat had de topman verklaard in een interview in het NRC. 

Volgens Atema is er sprake van een geheel nieuwe werkelijkheid nu er minder gas gewonnen werd. Als de gaswinning in Groningen helemaal is gestopt in 2022, geldt dat nog eens extra. De NAM-directeur wijst op veiligheidsonderzoeken van TNO die dit zouden aantonen. ,,Volgens de laatste berekeningen hoeven nog geen 50 woningen vanwege de veiligheid te worden versterkt. Als we volgend jaar de gaskraan dichtdraaien, zijn dat er nog minder’’, aldus Atema, die daarmee in Groningen voor flinke opschudding zorgt.

De opstelling van de NAM staat in schril contrast met de versterkingsopgave waar de Nationaal Coördinator Groningen mee bezig is. Daarbij gaat het om 26.000 huizen waarvan de veiligheid moet worden onderzocht. Van deze huizen is de helft nog niet geïnspecteerd en als het aan de NAM ligt, gaat dat ook niet gebeuren. ,,Het hoeft niet meer, omdat het veilig is’’, zegt Atema, die ook stelt dat de overheid ‘de nieuwste normen niet volgt’. Overigens wil de NAM-topman niet tornen aan de adviezen die voor de reeds geïnspecteerde woningen zijn afgegeven. Als daarin is geconcludeerd dat versterking nodig is, dan kon dat doorgaan. ,,Daar hebben we geen discussie over’’, laat Atema weten.

Ten aanzien van de afhandeling van schade door bevingen zit Atema eveneens op de strenge lijn. De NAM vindt dat er nu te veel schade buiten het aardbevingsgebied moet worden vergoed. Ook van buiten het officiële aardbevingsgebied worden claims ingediend, die naar de smaak van de NAM te ruimhartig worden gehonoreerd. ,,Ik vind het niet terecht dat de NAM daarvoor moet betalen’’, zegt Atema. 

De uitspraken van de NAM-topman maken duidelijk dat er een groeiend verschil van mening is tussen het bedrijf en de overheid over de afhandeling van de gaswinningsproblematiek. De instanties die de versterking (Nationaal Coördinator Groningen) en de schadeafhandeling (Instituut Mijnbouwschade Groningen) afwikkelen, zijn door de overheid in het leven geroepen en onafhankelijk. De kosten van alle operaties worden bij de NAM in rekening gebracht. Vorig jaar ging het om een bedrag van 1 miljard euro. Dat de NAM over de kwestie op ramkoers ligt met Groningen en de overheid, blijkt wel uit de afsluitende opmerking van Atema in het interview. Het kabinet had laten weten dat ze alle juridische middelen wil inzetten om de NAM aan haar verplichtingen te houden. Atema: ,,Ik zou het niet erg vinden als er een dagvaarding komt. Ik zou hierover wel objectieve arbitrage willen.’’

Via De Ommelander

Reizen Laos