Nationaal Programma Groningen is gul voor Eemsdelta

EEMSDELTA – Drie projecten van de gemeente Eemsdelta krijgen een bijdrage van het Nationaal Programma Groningen. In totaal gaat het om een bedrag van zo’n 4,5 miljoen euro.

Voor het Sociaal Programma Eemsdelta is bijna 4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit meerjarige programma draait om Kindcentrum Noord in Delfzijl, waar gewerkt werd met kleine klassen, intensieve begeleiding en extra aandacht voor ouderbetrokkenheid. Op deze manier lukt het om kinderen die op school met een achterstand zijn gestart, toch naar een gemiddeld niveau te brengen. Andere thema’s die een rol spelen in het project zijn het samen wonen en samen leven, meer mensen aan de slag en vitale sociale en gezonde volwassenen en ouderen. 

Het project Tijd voor Toekomst Kwartiermaken krijgt 20.000 euro voor de eerste voorbereidende stap in een grootschalig programma dat meerdere jaren duurt. Diverse partijen zetten zich er samen voor in dat alle kinderen in de gemeente Eemsdelta gezond kunnen opgroeien en meer mogelijkheid hebben op een konsrijke toekomst. 

Versterken Centrumgebieden Eemsdelta is het derde project waarvoor een bijdrage beschikbaar gesteld is. Het gaat om een bedrag van bijna 440.000 euro. In dit project slaan de ondernemersverenigingen in de nieuwe gemeente de handen ineen om samen te werken aan de economie en een toekomstbestendige middenstand. Dat doet men bijvoorbeeld door samen oplossingen te zoeken voor leegstand, het verhogen van het aantal bezoekers en informatievoorziening voor zowel bewoners als bezoekers. 

Via De Eemslander

Reizen Laos