Negatieve mijlpaal voor Instituut Mijnbouwschade

NOORD-GRONINGEN – Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) had vorige week de 100.000e schademelding afgehandeld voor scheuren en andere fysieke schade aan gebouwen. 

Er is sinds de start op 19 maart 2018 in totaal 1,193 miljard euro vergoeding toegekend. De totale schadevergoeding betreft ook de afhandeling van waardedaling van woningen. Voor dat soort schade is in totaal 100.392 keer een aanvraag tot vergoeding ingediend, waarvan er nu 98.795 zijn afgehandeld. Voor fysieke schade is 742 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 451 miljoen euro.

Er zijn 100.062 schademeldingen voor fysieke schade afgehandeld. Het gaat daarbij om circa 80.000 meldingen van schade aan doorsnee woningen van particuliere eigenaren. De andere schademeldingen betreffen monumenten, huurwoningen, boerderijen en bedrijfspanden. Een schademelding voor een woning is sinds 2018 in 55 procent van de gevallen binnen een half jaar afgehandeld.
In het eerste jaar na de start in 2018 kwam de schadeafhandeling moeilijk op gang door allerlei opstartproblemen, maar sindsdien gaat het beter. Sinds de start worden er zodoende gemiddeld ruim 500 schademeldingen per week afgehandeld. Het IMG hanteert als uitgangspunt dat de afhandeling van fysieke schade voor een doorsnee woning maximaal een half jaar is.

De afhandeling van waardedaling gebeurt in grote mate automatisch. Verreweg de meerderheid van dat soort meldingen werd binnen acht weken afgehandeld. Voor de afhandeling van fysieke schade (zoals scheuren in muren) is nu ook een meer geautomatiseerde vorm van schadeafhandeling gekomen. Sinds 1 november kon er meteen bij het doen van een aanvraag gekozen worden voor een vaste vergoeding van 5.000 euro. Wie daarvoor kiest, krijgt binnen 8 tot 16 weken een besluit. Ruim 3.900 Groningers hebben daar nu voor gekozen.

Het totaal aantal schademeldingen dat sinds de start bij het IMG is binnengekomen bedraagt nu 135.307. Momenteel staat er circa 35.000 schademeldingen open in afwachting van afhandeling. Het aantal vertekent enigszins doordat ruim 11.000 lopende schademeldingen in afwachting zijn van de start van afhandeling met een vaste vergoeding van 5.000 euro voor die groep. Dat kon vanaf 8 december.

Via De Ommelander