Nienke Homan stopt als gedeputeerde

NOORD-GRONINGEN – Nienke Homan stopt als gedeputeerde van de provincie Groningen. Na een periode van tien jaar in de provinciale politiek had zij besloten per 1 december te vertrekken.

Nienke Homan wil haar kennis en ervaring op het gebied van energie, industrie en klimaat nu ook buiten Groningen inzetten. Een bijdrage leveren aan een betere wereld is altijd de motivatie geweest voor Homan. ,,Dat ik de laatste bijna zeven jaar als gedeputeerde namens GroenLinks heb mogen bijdragen aan de waterstofeconomie en een nieuw perspectief voor Groningen was natuurlijk geweldig.” Homan wil haar opgedane kennis en ervaring benutten en inzetten op internationaal terrein. ,,Ik zie dat er nog veel moet gebeuren op het gebied van het tegengaan van klimaatverandering. Ook buiten Groningen is er veel te doen op dat vlak: dus werk aan de winkel.” Eerder maakte Homan al bekend dat ze een stichting had opgericht waarmee ze ontwikkelingslanden wil helpen met de energietransitie. 

Groene toekomst van Groningen 

In de afgelopen jaren had Homan zich hard gemaakt voor een groene toekomst van Groningen. Er zijn in deze periode grote stappen gezet. Zo wekt de provincie Groningen momenteel bijna 30 procent duurzame energie op, in tegenstelling tot de 8 procent in 2015. Homan: ,,We hebben laten zien hoeveel je kunt bereiken zodra je met industrie, kennisinstellingen en overheden gezamenlijke doelen stelt en projecten opzet. Mede daardoor is de provincie Groningen een onmisbare partner geworden in de toekomst van de (nationale en internationale) waterstofeconomie.”

‘Krachtig bestuurder’

De provincie Groningen is Nienke dankbaar voor haar inzet gedurende de afgelopen 10 jaar. Commissaris van de Koning René Paas: ,,Wij verliezen in Nienke een krachtig bestuurder die altijd het doel voor ogen had om Groningen duurzaam, groener en socialer te maken. We gaan haar missen als bestuurder en als mens.”

Via De Ommelander