Nieuw houten beeld in Hertenkamp in Rolde

ROLDE – Burgemeester Anno Wietze Hiemstra had vanavond onder het toeziend oog van de directbetrokkenen en belangstellende buurtbewoners een nieuw beeld onthuld in de Hertenkamp in Rolde. 

Het beeld De Vreugdedans, gemaakt door de bekende kunstenaar Kees Verkade, stond tot juli 2018 in de hertenkamp in Rolde. Dit bronzen beeld, eigendom van de gemeente Aan en Hunze, is van zijn sokkel gelicht en verdwenen. De daders zijn nooit gevonden en van het beeld is eveneens niets meer vernomen.

De gemeente voelde er niet voor om een nieuw beeld te laten plaatsen, maar wilde wel meedenken over een oplossing. Het bestuur van Stichting Hertenkamp Rolde was van mening dat er toch wel weer ‘iets’ moest verrijzen in het hertenkamp.

Er werd actie ondernomen, contact gezocht met plaatsgenoot en houtkunstenaar Jeroen Boersma. En zo ontstond het idee van een eikenhouten sculptuur, waarvan het hout afkomstig is van een boom die, vanwege verbouw van het ontmoetingscentrum De Boerhoorn, daar moest wijken. De boom blijft dus, in een andere vorm, toch behouden voor het dorp Rolde. De kunstenaar legde de levenslijnen vast in het kunstwerk dat de titel Life Lines had meegekregen. 

Dankzij diverse inzamelacties en donaties van onder meer de Stichting Rossing-Koops, is het benodigde bedrag bijeengebracht. De voorbereidende werkzaamheden zijn verricht door een vijftal vrijwilligers, die dagelijks een oogje in het zeil houden in het hertenkamp en in de weekends ook het voeren voor hun rekening nemen. Op de doordeweekse dagen werd dit verzorgd door een aantal bewoners van De Trans in Rolde.

Via De Schakel

Reizen Laos