Nieuwe Bedrijvenregeling Drenthe

ASSEN – Mkb-bedrijven die zich in Drenthe willen vestigen en Drentse bedrijven die via uitbreiding of innovatie nieuwe arbeidsplaatsen creëren, kunnen gebruik maken van de nieuwe Bedrijvenregeling Drenthe. De Bedrijvenregeling stimuleert mkb-bedrijven om te investeren en bevordert daarmee ook economisch herstel na corona. Gedeputeerde Staten van Drenthe stellen 1 miljoen euro voor deze nieuwe Bedrijvenregeling Drenthe beschikbaar.

De regeling is bedoeld voor bedrijven in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en De Wolden. Gedeputeerde Henk Brink: ,,We hebben in Drenthe een goed vestigingsklimaat, deze Bedrijvenregeling draagt daar ook aan bij. Vorig jaar is de regeling niet opengesteld omdat het in de coronaperiode niet passend was. Veel bedrijven moesten al moeite doen om arbeidsplaatsen te behouden. Maar nu we richting herstel gaan, kunnen we weer gaan denken aan uitbreiding van werkgelegenheid.”

De provincie Drenthe legt in haar economisch beleid veel nadruk op het midden- en kleinbedrijf. De Bedrijvenregeling Drenthe is om die reden alleen bestemd voor deze doelgroep. De projecten moeten bijdragen aan werkgelegenheid, verbetering van de economische structuur en innovatie.
De opzet van de nieuwe regeling is aangepast op basis van ervaringen van de betrokken gemeenten.

De subsidieregeling gaat open op 14 juli en loopt uiterlijk tot en met 31 december 2022. Meer informatie over het aanvragen van de subsidie is te vinden op www.snn.nl.

Via De Schakel

Reizen Laos