Nieuwe compensatieregeling in Eemsdelta

De gemeenten Delfzijl en Loppersum hebben vorig jaar ook een vergoeding opgesteld. Nu komt de regeling er ook voor de gehele gemeente Eemsdelta. De vergoeding is voor alle dorps- en buurthuizen, ook voor die gebruikmaken van de landelijke regeling. Hiermee hoopt het college tegenvallende inkomsten te kunnen compenseren.

Wethouder Jan Menninga: ,,De dorps- en buurthuizen zijn belangrijke ontmoetingsplekken voor de leefbaarheid in onze dorpen en wijken. In ons coalitieakkoord hebben we om die reden ook opgenomen dat we ze willen steunen waar het kon. Met deze regeling hopen we grote tekorten bij de dorps- en buurthuizen te kunnen voorkomen.”

Aanvragen kon tot 31 december 2021

De besturen van de dorps- en buurthuizen kunnen vanaf 1 augustus een aanvraag indienen tot 31 december 2021. De regeling en voorwaarden zijn inmiddels gecommuniceerd naar de besturen van de dorps- en buurthuizen. Alle dorps- en buurthuizen ontvangen het aanvraagformulier per mail. Aanvragen worden binnen twee weken beoordeeld.

Voor vragen kunnen de besturen van de dorps- en buurthuizen terecht bij hun eigen gebiedsregisseur.

Via De Eemslander

Reizen Laos