Nieuwe informatieborden in Anloo geplaatst

ANLOO – Dorpsbelangen Anloo had met de plaatsing van twee informatieborden de verenigingen in Anloo de mogelijkheid gegeven om voor hun activiteiten aankondigingsborden te plaatsen op twee in het oog vallende locaties. Het éne bord staat op het brinkje bij de Bosweg en Annerweg en de andere aan de Gasterenseweg tegenover de Pastoriekamp. Dorpsbelangen wil daarmee bereiken dat het her en der plaatsen van aankondigingen werd voorkomen. Voor geïnteresseerden werd dan op een herkenbare en duidelijke wijze helder wat, door wie, waar en wanneer georganiseerd werd.

De actie om tot deze informatieborden te komen loopt al een paar jaar, maar vanwege continuïteitsproblemen en de coronapandemie had de uiteindelijke realisatie en plaatsing pas op 26 juni plaats kunnen vinden. Met vereende krachten van dorpsbewoners en met behulp van een laadvork op de trekker konden twee zware en robuuste borden geplaatst worden. De realisatie van deze twee borden is mogelijk geworden door een schenking uit het Rabofonds van de Rabobank en een bijdrage van het Drents Glasvezelcollectief, en de uiteindelijke vergunningverlening door Aa en Hunze.

Het hoofdbord bestaat uit een groot bord aan de bovenzijde en daaronder ruimte voor het aanbrengen van smallere borden. Verenigingen kunnen voor 25 euro hun eigen bord laten bedrukken en daarmee hun activiteiten aankondigen. De betrokken verenigingen zijn eigenaar van de borden en deze blijven dan gedurende de aankondiging tot en met de gebeurtenis in het hoofdbord hangen.

Voor het grotere bord werd gedacht aan het aanbrengen van een welkomsttekst met een voor Anloo een kenmerkend beeldmerk. Het ontwerp daarvan is nu gestart.

Geïnteresseerden en verenigingen uit Anloo kunnen voor het gebruik van een onderbord een bericht sturen naar dorpsbelangenanloo@gmail.com.

Via De Schakel