Nieuwe plannen voor centrum Muntendam van start

MUNTENDAM – Er zijn grote plannen met het centrum van Muntendam. Dat gaat de komende jaren een behoorlijke metamorfose krijgen, want het gemeentebestuur van Midden-Groningen wil komen tot een dorpshart waar onderwijs, wonen en ontmoeten gezamenlijk mogelijk zijn.

De gemeente is samen met de besturen van de basisscholen en de Dorpsraad gestart met de plannen voor de centrumontwikkeling. De wens is om de scholen, kinderopvang en het dorpshuis samen te huisvesten in één nieuw te bouwen multifunctioneel gebouw, dat voldoet aan de nieuwste eisen. Daarvoor is de locatie van De Menterne uitgekozen, dat in 2022 werd gesloopt.

Bovendien werd gekeken naar mogelijkheden om nieuwbouw van woningen in het centrum te realiseren. Inwoners worden uitgenodigd om mee te denken, want er is, aldus B en W, nog alle ruimte om samen met de betrokken partijen de plannen verder te ontwikkelen.

Er is een centrumplan gemaakt dat ruimte biedt aan de bouw van een multifunctioneel gebouw voor scholen, kinderopvang en dorpshuis, aan wonen in de (sociale) huursector en koop, aan sociale en maatschappelijke functies in een deel van het voormalige gemeentehuis en aan parkeren, en het overige openbaar gebied.

Het plan betekent ook dat de huidige gebruikers van De Menterne in overleg elders tijdelijk gehuisvest moeten vinden. Daarvoor zijn het voormalige gemeentehuis en/of de voormalige Europaschool beschikbaar.

B en W zien veel in het project. Onderwijswethouder Erik Drenth: ,,Ik ben blij dat door de bouw van dit nieuwe multifunctionele gebouw onderwijs toegankelijk blijft in de toekomst voor kinderen van Muntendam en omstreken.’’

En wethouder José van Schie: ,,Het is heel fijn dat we een multifunctioneel gebouw kunnen realiseren en bovendien de mogelijkheden kunnen onderzoeken of er ruimte is voor zowel koop- als sociale huurwoningen. Dit biedt de kons tot inclusieve woonvormen waar jong en oud naast elkaar kunnen wonen.’’

Via De Regiokrant