Nieuwe start voor shantykoor De Noszélie Singers

STADSKANAAL – Shantykoor De Noszélie Singers uit Stadskonaal maakt na ruim een jaar van stilstand weer een nieuwe start. 

Nadat op 8 september een eerste proefrepetitie is gehouden, werd op zaterdag 25 september een buitenrepetitie georganiseerd tijdens de Nationale Burendag van buurtvereniging Maarswold aan de Utrechtselaan in Stadskonaal, mits de weersomstandigheden het toelaten. Er stonden diverse kraampjes met lekkere hapjes, speelwerktuigen voor kinderen, er is koffie, thee en frisdrank en het koor zingt van 10.45 tot 11.30 uur op het schoolplein. 

Omdat het ledental van De Noszélie Singers door ziekte en overlijden iets is teruggelopen is er plaats voor vier nieuwe zangers. Belangstellenden zijn welkom om op woensdag 29 september vanaf 19.15 uur de repetitieavond bij te wonen in het gebouw van de buurtvereniging.

Via De Nieuwsbode