Noord-Groningers kunnen via app overlast melden

NOORD-GRONINGEN – Inwoners van de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta kunnen voortaan geur- en geluidsoverlast van bedrijven melden via de Hinderapp. 

Daarnaast geeft de app gebruikers inzicht in meldingen van geluids- en geuroverlast in hun eigen omgeving. Beide gemeenten en Omgevingsdienst Groningen gebruiken de app voor monitoring om zo te werken aan een schonere, veiligere en gezondere leefomgeving. Gebruikers kunnen ook milieuklachten indienen via de Hinderapp. Die neemt de Omgevingsdienst Groningen dan in behandeling. Gebruikers van de app moeten zich eenmalig registreren om hun meldingen of klachten juist op de kaart te kunnen zetten en opvolging te kunnen geven. Dat kon op www.hinderapp.nl.

Via De Ommelander