Noorderzijlvest sluit af met overschot van 3,1 miljoen

NOORD-GRONINGEN – Waterschap Noorderzijlvest had 2020 afgesloten met een overschot van 3,1 miljoen euro.

Dat staat in het jaarverslag. Het bedrag werd toegevoegd aan de algemene reserve.

Het schap had vorig jaar bijna 44 miljoen euro geïnvesterd. Dat is minder dan in de jaren daarvoor. Dat  had twee redenen. Er zijn tot en met 2019 forse investeringen gedaan voor het op orde brengen van de primaire zeedijk Eemshaven-Delfzijl en regionale dijken en kades in het werkgebied. Dat werk was vorig jaar grotendeels af met minder bestedingen tot gevolg; 

Daarnaast had Noorderzijlvest vorig jaar een slag gemaakt in het reëler plannen van projecten. Dat leidt per jaar tot lagere investeringen. Voor Noorderzijlvest past een gemiddeld investeringsvolume tussen de 40 en 50 miljoen euro bij de capaciteit van de organisatie. Zo kon het waterschap beter waarmaken wat we jaarlijks aan plannen presenteren. De stijging van het belastingtarief (gemiddeld 4 procent) kon zo ook in de pas blijven lopen met de ontwikkeling van de tarieven in de rest van het land. 

Via De Ommelander

Reizen Laos