Ommelander Ziekenhuis blij met noshow-uitkomsten

Het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda.

Het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda.

SCHEEMDA – Het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda is blij met de uitkomsten van het onderzoek naar zogenaamde noshows. Dat zijn patiënten die niet op hun afspraak verschijnen.

Deze no-shows hebben gevolgen voor zowel het ziekenhuis als de patiënt. Het onderzoek is in de afgelopen maanden uitgevoerd door een afstudeerstudent van de opleiding Facility Management van de Hanzehogeschool Groningen. Meer dan een kwart van de ondervraagden is niet verschenen op de afspraak doordat ze geen afspraakbrief hebben ontvangen en niet op de hoogte waren van de afspraak. Het kon zijn dat de postverzending niet goed gaat of dat door een verhuizing het adres niet juist staat geregistreerd in het ziekenhuissysteem. Ongeveer evenveel mensen geven aan de afspraak te zijn vergeten en van alle ondervraagden had meer dan de helft behoefte aan een afspraakherinnering. Daarnaast staat 52 procent van de ondervraagden open voor een alternatief voor de huidige werkwijze van het maken van de afspraak door het ziekenhuis en het wachten op een afspraakbrief per post.

Aan de andere kont geeft een gedeelte van de ondervraagden aan dat het Ommelander Ziekenhuis de afspraak zelf had afgezegd en de administratie niet goed had verwerkt. Daarnaast geeft 18 procent van de ondervraagden aan dat ze de afspraak wel degelijk hebben gewijzigd. Dit betekent dat de registratie van afspraken door het ziekenhuis beter kon.

Het Ommelander Ziekenhuis is blij met de concrete uitkomsten en gaat de komende periode verbeteringen doorvoeren in het afsprakenproces. Er werd gewerkt aan afspraakherinneringen en het digitale patiëntenportaal Mijn Ommelander werd uitgebreid en doorontwikkeld. Tevens grijpt het Ommelander Ziekenhuis dit moment aan om eigen wensen door te voeren die moeten bijdragen aan een hogere patiënttevredenheid. De verbeteringen worden doorgevoerd in samenspraak met patiënten uit bijvoorbeeld het patiëntenpanel. Al deze verbeteringen moeten aansluiten bij de wens van patiënten om meer betrokken te zijn bij hun eigen zorgproces.

Via De Ommelander