Onbeheerde kotter is CDA Het Hogeland een doorn in het oog

De fractie had het college van burgemeester en wethouders vorige week gevraagd wat men vindt van deze ongewenste situatie. De kotter ligt er namelijk al jaren.

Volgens het college is er sprake van een ingewikkelde kwestie. De kotter lag eerst in de binnenhaven en is later op last van de voormalige gemeente De Marne weggesleept naar de huidige locatie. De Duitse eigenaar is diverse keren aangeschreven met het verzoek de boot weg te halen, maar had hier nooit op geageerd. ,,Bijkomend probleem is dat de kotter in een boedel viel vanwege een faillisseme…

Via De Ommelander