Onbekend Pieterbuurster Ploegschilderij overgedragen

GRONINGEN – In het Groninger Museum is vanmiddag een tot nu toe onbekend schilderij van Jan van der Zee overgedragen aan Stichting De Ploeg. Het is een doek met een bijzonder verhaal dat zich had afgespeeld in Pieterburen.

Op 21 maart 1947 werd Pieterburen geschokt door een noodlottig ongeval, waarbij de 79-jarige Jan Wolthuis om het leven kwam. Jan Wolthuis was een bekende persoonlijkheid in het dorp. Hij had een schildersbedrijf en was actief in het verenigingsleven. Ook had hij de hervormde gemeente als ouderling gediend. 

Op die dag in het vroege voorjaar fietste hij door het dorp. Hij passeerde daarbij een stilstondende wagen met twee paarden. De paarden schrokken hiervan en sloegen op hol. Jan Wolthuis werd vertrapt door de paarden en onder de wagen verpletterd. Ooggetuige van dit vreselijke drama was zijn 12-jarige kleindochter Ina, die dol op hem was. De beelden van dit gruwelijke gebeuren had zij de rest van haar leven met zich meegedragen.

Toen het ongeval gebeurde, was de bekende Ploegschilder Jan van der Zee bezig een portret van Jan Wolthuis te schilderen. De beide Jannen kenden elkaar, omdat Wolthuis ook als amateur kunstschilder actief was. Hij had de borg Dijksterhuis geschilderd, die hij voor de sloop in 1903 gekend had. Ook schoof hij wel eens een schilderklus door naar Jan van der Zee, wanneer de kunstenaar geld nodig had.

Na voltooiing bleef het portret in de familie. Het belandde uiteindelijk bij kleindochter Ina Swint-Wolthuis, die het van 1981 tot haar overlijden in december 2020 op een prominente plaats aan de muur had hangen. Zij schonk het schilderij in 2018 aan de Stichting De Ploeg. De stichting gaf het schilderij aan haar in bruikleen, tot haar overlijden. Het portret werd door de stichting in samenwerking met het Groninger Museum beheerd.

Via De Ommelander