Ontwerp bestemmingsplan ‘t Ruigeveld ter inzage

Natuur en zorg zijn pijlers van 't Ruigeveld.

Natuur en zorg zijn pijlers van ’t Ruigeveld. (Foto: Henry Koops)

ROLDE – Het ontwerp bestemmingsplan van ’t Ruige Veld in Rolde ligt ter inzage. In dit ontwerp is het scenario uitgewerkt waarbij zorg mogelijk blijft op locatie ’t Ruige Veld, maar waarbij nachtverblijf verdwijnt.

Wethouder Henk Heijerman is blij met het ontwerp bestemmingsplan: ,,Hiermee komen we in onze ogen tegemoet aan de wens van direct omwonenden om de rust in het gebied te herstellen en om de spelregels te verduidelijken. In dit bestemmingsplan is voor iedereen duidelijk wat er wel en niet kon op het terrein.” In een eerder stadium sprak het college al zijn voorkeur uit voor het scenario dat nu is uitgewerkt. 

Het ontwerp bestemmingsplan vloeit voort uit de Toekomstvisie die is opgesteld met input van verschillende betrokken partijen. De natuur werd als een belangrijke kernwaarde gezien. Volgens Heijerman is ook daar gehoor aan gegeven: ,,Het is een prachtig gebied. In dit voorstel beschermen we de natuur, zodat gebruikers ervan kunnen blijven genieten in de toekomst.” 

Tijdens de zes weken dat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. De verwachting is dat de raad uiterlijk januari 2022 een besluit neemt over de vaststelling van het bestemmingsplan. 

Het ontwerp bestemmingsplan is te lezen op www.ruimtelijkeplannen.nl of bij de balie van het gemeentehuis. 

Via De Schakel