Open middag op begraafplaats van Sint Annen

SINT ANNEN –  Op de begraafplaats van Sint Annen had vrijdag de onthulling plaatsgevonden van het nieuwe infobord. Dat was het symbolische eindpunt van twee jaar herstelwerkzaamheden

Het begon in 2018 toen het nieuwe bestuur de opdracht kreeg met een herstelplan aan de gang te gaan, dat door het bestuur van de dorpsvereniging van Sint Annen al enigszins was ingevuld.

Een traject van aanvragen van subsidie was daarmee begonnen: de NAM en de toenmalige gemeente Ten Boe deden mee en er kon worden begonnen.

Het baarhuisje en het toegangshek waren de eerste onderdelen die onder handen werden genomen, met zichtbaar resultaat.

Grote werk

Landschapsbeheer Groningen werd ingeschakeld, en daarmee begon het echte grote werk: het herstellen van een groot aantal graven en het verbeteren van de paden.

En toen kwamen de vrijwilligers in beeld. Om subsidie te kunnen krijgen, werd er ook wat van het dorp zelf verwacht. En dat kwam er. Een aantal zaterdagen werden er na instructie door Landschapsbeheer Groningen oude graven opnieuw beletterd en verroeste hekwerken werden geschuurd en geverfd. Dat leverde een prachtig resultaat op.

Dankzij de bijdragen van de NAM, gemeente Ten Boer, Provincie Groningen, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Oude Groninger Kerken, en Loket Leefbaarheid kon dit alles plaatsvinden.

Via De Eemslander