Opening IDO Winsum op 1 november

WINSUM – Het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek in Winsum werd maandag 1 november officieel geopend.

In Nederland hebben zo’n 4 miljoen mensen moeite de digitale ontwikkelingen bij te benen. Deze groep is heel divers. Het zijn ouderen, laaggeletterden, maar ook mensen die op zoek zijn naar werk of mensen die zorg nodig hebben. Ook jongeren zijn vaak minder digitaalvaardig dan gedacht; een bericht op social media plaatsen is toch iets anders dan online huurtoeslag aanvragen.
Voor hulp bij online communicatie met de overheid kunnen al deze mensen terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid. In heel Nederland zijn de IDO’s ondergebracht bij de bibliotheek. De bibliotheek staat middenin de samenleving, had een groot netwerk en je loopt er makkelijk even binnen. De medewerkers en vrijwilligers van de bibliotheek helpen vragenstellers tijdens de IDO-spreekuren op weg en verwijzen hen zonodig door naar het maatschappelijk middenveld of de juiste overheidsinstantie.

Via De Ommelander