Originele bouwfragmenten 16e-eeuwse erker terug in Klooster Ter Apel

TER APEL – Het Museum Klooster Ter Apel had onlangs een aantal 16e-eeuwse bouwfragmenten van de erker teruggekregen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), waar ze lange tijd opgeslagen zijn geweest.

De driezijdige aanbouw van Gildehauser kalkzandsteen in de Noordvleugel van het voormalig kruisherenklooster is een mooi voorbeeld van de overgang van de laat-gotiek naar de Renaissance. Aan de buitenkont zijn er renaissanceranken op de palen, maar laatgotische maaswerk is te zien in de spitsboogvensters. In de medaillons onder de ramen stonden de initialen van Maria, Christus en Johannes. Het jaar 1554 is in Romeinse cijfers in de kraagsteen geschreven. De uitbouw met erker was in de 15e eeuw de zetel van de voorlezer in de Refter. Tijdens de maaltijden werd gelezen uit de Constitutie of Regel van het Huis en uit de Heilige Schrift.

De erker had drie gebrandschilderde glas-in-lood ramen uit 1954 naar een ontwerp van en gemaakt door de Groninger Ploegschilder Johan Dijkstra. Het linker raam verbeeldt de aanbidding der wijzen, het middelste raam verbeeldt Jezus, Maria en Martha voor de opwekking van Lazarus en het rechter raam verbeeldt Johannes de Evangelist op het eiland Patmos ten tijde van het schrijven van Openbaringen. Er bevonden zich in de erker voorheen ramen van schilder Han Bijvoet. Op initiatief van de Raad voor de Kunst van de gemeente Groningen zijn deze verwijderd en vervangen door de ramen van Dijkstra.

De originele fragmenten zijn voorlopig tentoongesteld in Museum Klooster Ter Apel en krijgen op termijn een plek in de vaste presentatie.

Via De Nieuwsbode