Oude gaslocaties in Midden-Groningen mogelijk hergebruikt

Gaswinningslocaties rond Hoogezand zijn mogelijk geschikt voor hergebruik.

Gaswinningslocaties rond Hoogezand zijn mogelijk geschikt voor hergebruik.

HOOGEZAND – De gemeente Midden-Groningen, Vereniging Groninger Dorpen, NAM en Economic Board Groningen onderzoeken de konsen en mogelijkheden van hergebruik van tien gaswinningslocaties rondom Hoogezand en Sappemeer. Doel is om te onderzoeken waar konsen liggen om bestondende infrastructuur te hergebruiken voor duurzame energie.

Door de aangekondigde sluiting van het Groninger gasveld komen de komende jaren meerdere NAM-locaties vrij. De NAM-locaties hebben ondergrondse infrastructuur die geschikt is voor het transport van gassen of vloeistoffen en een aansluiting op het elektriciteitsnet. Daardoor kunnen de locaties mogelijk hergebruikt worden in de energietransitie.

De gemeente Midden-Groningen wil in 2050 helemaal aardgasvrij zijn. Hergebruik van bestondende kabels en leidingen van oude NAM-locaties kon een grote besparing zijn voor de energietransitie.

Rondom Hoogezand en Sappemeer liggen tien locaties van bij elkaar ongeveer honderd hectare die onderling met elkaar zijn verbonden. Dat zou extra mogelijkheden bieden voor hergebruik. De gemeente had samen met verschillende partijen de mogelijkheden van opslag en de opwekking en gebruik van duurzame energie verkend. Dat had een aantal ideeën opgeleverd die nog verder moeten worden uitgewerkt.

Wethouder Peter Verschuren: ,,We willen dat de omgeving meeprofiteert van de konsen en mogelijkheden, bijvoorbeeld door het gebruik van de energie die we op de locaties willen produceren. Om wat voor energie het gaat en hoe we die willen produceren, dat ligt nog open. Daarom is het ook zo belangrijk om meer lokale partijen aan tafel te krijgen om ons te helpen de ideeën verder uit te werken. We missen vooral bedrijven of organisaties met een grote energievraag en bedrijven die zich bezighouden met het opwekken van energie. Ik hoop dat veel bedrijven en anderen zich melden om met ons mee te denken.”

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Economic Board Groningen via office@ebgn.nl.

Via De Regiokrant

Reizen Laos