Oudste bewoonster Wonderwereld overleden

TER APEL – In de subtropische kas van Wonderwereld in Ter Apel is donderdag de oudste bewoonster van het dierenpark overleden. De witwangtoerako, een vrouwtje, bereikte de respectabele leeftijd van ruim 28 jaar. Ze werd daarmee 16 jaar ouder dan vermeld staat op de lijst van langst levende toerako’s.

Witwangtoerako’s zijn felgekleurde, middelgrote vogels. Ze komen van nature voor in (sub)tropisch Afrika ten zuiden van de Sahara. Het zijn bosbewoners en ze eten bessen, vruchten en zaden. Vooral in de broedtijd eten ze ook insekten. Omdat ze veel plantenzaden onverteerd uitpoepen, zijn ze waardevol voor de verspreiding van allerlei soorten planten.

Dankzij hun kleurige verschijning en levendig gedrag zijn witwangtoerako’s geliefde dierentuinvogels. Bovendien worden ze in dierentuinen veel ouder dan de circa acht jaar die ze het wild leven. De witwangtoerako van Wonderwereld werd op 20 april 1993 geboren in Burgers’ Zoo, waarna ze verhuisde naar Wonderwereld.

Via De Nieuwsbode