Papenvoort gaat jacobkruiskruid te lijf

PAPENVOORT – Inwoners van Papenvoort hebben de handen uit de mouwen gestoken om het giftige jakobskruiskruid te verwijderen.

Jacobskruiskruid is aan een snelle opmars bezig in Nederland. De gele plant is een bedreiging voor de veestapel. Boeren kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vergiftigingen van met name paarden en runderen. Het regelmatig eten van jacobskruiskruid kon de lever zodanig beschadigen, dat deze niet meer optimaal kon functioneren. Dit had de verschijnselen van een leverziekte tot gevolg en kon uiteindelijk zelfs tot de dood leiden. De plant is bitter van smaak maar vermengd in veevoer verdwijnt deze smaak en krijgen de dieren het gif alsnog binnen. De plant is ook giftig voor mensen en kunnen bij aanraking allergische reacties veroorzaken. Daarnaast is de plant weer aantrekkelijk voor insecten. 

De Gemeente Aa en Hunze is de strijd naar aanleiding van een motie van de VVD vorig jaar de strijd aangegaan tegen invasieve exoten als jakobskruiskruid, de reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop. Wethouder Henk Heijerman beloofde met de Provincie Drenthe, Rijkswaterstaat en andere terreinbeheerders in gesprek te gaan om mogelijk een convenant op te stellen, maar met zoveel spelers is dat een lastig verhaal. Het Jacobskruiskruid is momenteel veelvuldig te zien langs de provinciale wegen.

De gemeenschap van Papenvoort besloot de gemeente een handje mee te helpen en had heel wat planten verwijderd. ,,Drenthe = Noaberschap!”, laat Gerwin Dekker na de klus weten. 

Via De Schakel