Peter Erdman nieuwe voorzitter HV Mercurius

TER APEL – Peter Erdman is benoemd tot voorzitter van Handelsvereniging Mercurius in Ter Apel. Hij neemt daarmee het stokje over van Harry Stuulen. 

Het is de derde keer dat Erdman deze functie op zich neemt. ,,Ik heb natuurlijk al de nodige ervaring op dat gebied, dus ik denk dat ze me daarom gevraagd hebben. Bovendien is die ervaring wel handig, aangezien we in Ter Apel met diverse plannen bezig zijn’’, aldus de kersverse voorzitter. Zo staat het centrumplan inmiddels op de rails en worden deze plannen de komende tijd verder uitgewerkt. ,,Daarnaast moeten de samenwerking en onderlinge banden nog sterker gemaakt worden. We mogen ons gelukkig prijzen dat we als centrum aardig goed door de coronacrisis zijn gerold en nu moeten we met z’n allen vooruit kijken en plannen maken. Samen gaan we Mercurius de komende jaren nog beter op de kaart zetten.’’ 

Veiligheid
Een ander belangrijk punt is het terugdringen van de overlast in het centrum. ,,Ook daarin maken we inmiddels stappen. Er is een werkgroep geformeerd met daarin de gemeente Westerwolde, de politie, het COA, ketenmariniers, Mercurius en enkele ondernemers, met als doel om meer veiligheid te creëren buiten en in de winkels. Daarvoor hebben we een particulier beveiligingsbedrijf ingeschakeld, die dat moet gaan waarborgen. Het gaat in eerste instantie om een proef van zes maanden.’’ Elke week zal de werkgroep bij elkaar komen om te kijken wat eventuele problemen of knelpunten zijn.

Via De Nieuwsbode

Reizen Laos