Platform Storm registreert windturbineklachten

REGIO – Na de vele acties, bezwaren en beroepen gloort er opnieuw hoop voor de omwonenden die de windturbines in de Drentse Monden en Oostermoer het liefst zo snel mogelijk weer zien verdwijnen. 

Nu deze in bedrijf zijn, komen er steeds meer klachten van mensen die hinder en klachten hebben van het wonen bij de één of meer van de 200 meter hoge windturbines in de Kanaalstreek en Oostermoer. ,,Ook had de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, op 30 juni een uitspraak van het Europese Hof van Justitie overgenomen die de regels waarop de vergunningen voor de bouw van windturbines in Nederland zijn afgegeven ongeldig had verklaard’’, zegt woordvoerder Jan Nieboer. Platform Storm had daarom intrekkingsverzoeken voor de vergunningen naar de Ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd, eerst om de windturbines stil te zetten en met het uiteindelijke doel om de windturbines weer te laten verdwijnen. Omdat het nog niet zover is en steeds meer omwonenden vanwege de overlast gebruik maken van de mogelijkheid om windturbineklachten te melden bij de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn – maar daarna meestal niets terug horen – had Platform Storm een eigen klachtenregistratiesysteem opgezet. 

De reden daarvoor is volgens Nieboer dat de klachten van omwonenden met naam en adres door de gemeente worden doorgegeven aan exploitanten van de windturbines, wat bij wet verboden is. ,,In het klachtenregistratiesysteem van Platform Storm worden de namen en adressen van klagers daarom via een code gekoppeld aan de klacht, waardoor de klacht overeenkomstig de wet anoniem in het systeem werd geregistreerd.’’ Met de ontvangen klachten bereidt Platform Storm een rechtszaak voor om aan te tonen dat, anders dan de Raad van State stelt, er wel hinder – en in veel gevallen zelfs gezondheidsschade – is door het wonen bij windturbines. 

Klachten kunnen worden gemaild naar windturbineklachten@platformstorm.nl of per post gestuurd naar Postbus 133, 9500 AA Stadskonaal.

Via De Nieuwsbode