Project Kansen voor Kinderen afgetrapt in Gasselternijveen

GASSELTERNIJVEEN – De aftrap van het project Kansen voor Kinderen had donderdag plaatsgevonden in Gasselternijveen. 

Het doel van dit project is dat alle kinderen voldoende konsen krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. De beide basisscholen, OBS J. Emmens en DKC ’t Kompas werken nauw samen met diverse organisaties om dit voor elkaar te krijgen. 

Kansencoaches
Kansen voor Kinderen is een lerend netwerk waarin scholen hun kennis voor anderen beschikbaar maken. Kenmerkend voor het project is dat de inhoud niet van achter een bureau werd bedacht, maar ontstaat in gesprek met de betrokken scholen. Als de samenwerking tussen school en ouders bijvoorbeeld onder druk komt te stonden, dan is toegevoegde kennis in een schoolteam belangrijk. Binnen Kansen voor Kinderen is het mogelijk om ‘konsencoaches’ op te leiden. Door de inzet van de konsencoach worden niet alleen de konsen op een evenwichtige ontwikkeling van kinderen in de knel vergroot, maar zal ook de instroom in de geïndiceerde jeugdzorg aantoonbaar verminderd kunnen worden. 

Gelijke konsen
In het nieuwe schooljaar gaan beide scholen in Gasselternijveen werken met een Kansencoach die de positie van ouders en kinderen gaat versterken. Ook gaat dit project dan van start in Gieten en Eexterveen. ,,Gelijke konsen krijgen in het onderwijs is heel belangrijk. Met het project Kansen voor Kinderen willen we de vicieuze cirkel doorbreken, waarin kinderen die opgroeien in armoede en waar laaggeletterdheid speelt, automatisch minder konsen krijgen. Ieder kind verdient het om zijn talenten optimaal tot ontwikkeling te brengen. Zo doet iedereen mee in de maatschappij”, zegt wethouder Bas Luinge over het project. 

De financiering van dit project is mogelijk via de Regiodeal en een bijdrage van de gemeente. Meer informatie over het project is te vinden op www.konsen4kinderen.nl

Via De Nieuwsbode

Reizen Laos